תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

71 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 71

71 / 192

חזרה לידיעה