תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

72 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 72

72 / 192

חזרה לידיעה