תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

73 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 73

73 / 192

חזרה לידיעה