תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

74 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 74

74 / 192

חזרה לידיעה