תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

76 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 76

76 / 192

חזרה לידיעה