תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

77 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 77

77 / 192

חזרה לידיעה