תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

78 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 78

78 / 192

חזרה לידיעה