תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

79 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 79

79 / 192

חזרה לידיעה