תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

80 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 80

80 / 192

חזרה לידיעה