תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

81 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 81

81 / 192

חזרה לידיעה