תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

82 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 82

82 / 192

חזרה לידיעה