תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

83 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 83

83 / 192

חזרה לידיעה