תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

85 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 85

85 / 192

חזרה לידיעה