תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

86 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 86

86 / 192

חזרה לידיעה