תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

87 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 87

87 / 192

חזרה לידיעה