תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

88 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 88

88 / 192

חזרה לידיעה