תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

89 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 89

89 / 192

חזרה לידיעה