תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

9 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 9

9 / 192

חזרה לידיעה