תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

90 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 90

90 / 192

חזרה לידיעה