תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

91 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 91

91 / 192

חזרה לידיעה