תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

92 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 92

92 / 192

חזרה לידיעה