תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

93 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 93

93 / 192

חזרה לידיעה