תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

94 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 94

94 / 192

חזרה לידיעה