תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

95 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 95

95 / 192

חזרה לידיעה