תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

96 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 96

96 / 192

חזרה לידיעה