תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

97 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 97

97 / 192

חזרה לידיעה