תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

98 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 98

98 / 192

חזרה לידיעה