תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

100 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 100

100 / 615

חזרה לידיעה