תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

137 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 137

137 / 615

חזרה לידיעה