תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

153 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 153

153 / 615

חזרה לידיעה