תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

168 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 168

168 / 615

חזרה לידיעה