תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

2 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 2

2 / 615

חזרה לידיעה