תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

229 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 229

229 / 615

חזרה לידיעה