תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

238 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 238

238 / 615

חזרה לידיעה