תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

255 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 255

255 / 615

חזרה לידיעה