תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

264 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 264

264 / 615

חזרה לידיעה