תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

265 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 265

265 / 615

חזרה לידיעה