תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

317 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 317

317 / 615

חזרה לידיעה