תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

332 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 332

332 / 615

חזרה לידיעה