תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

342 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 342

342 / 615

חזרה לידיעה