תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

343 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 343

343 / 615

חזרה לידיעה