תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

398 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 398

398 / 615

חזרה לידיעה