תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

405 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 405

405 / 615

חזרה לידיעה