תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

406 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 406

406 / 615

חזרה לידיעה