תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

408 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 408

408 / 615

חזרה לידיעה