תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

438 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 438

438 / 615

חזרה לידיעה