תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

444 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 444

444 / 615

חזרה לידיעה