תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

45 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 45

45 / 615

חזרה לידיעה