תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

474 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 474

474 / 615

חזרה לידיעה