תמונות: טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012

479 / 615

טקס חלוקת תעודות לבוגרי מדעי המחשב, תשע"ב 2012, תמונה 479

479 / 615

חזרה לידיעה